Solar Wall Lights

ແສງສະຫວ່າງແສງຕາເວັນແມ່ນປ່ຽນແປງຈາກໂຕນແສງອາທິດເຖິງພະລັງງານໄຟຟ້າ. ໃນລະຫວ່າງມື້, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ທີ່ມີຝົນ, ຜູ້ຜະລິດແສງຕາເວັນນີ້ (ກະດານແສງສະຫວ່າງ) ເກັບກໍາແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ.
View as