Ultrasonic Humidifiers

ການຜະລິດອຸນຫະພູມ ultrasonic ໃຫມ່ນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວແບບປະສົມປະສານຂັ້ນສູງ, ການອອກແບບແບບໂມດູນແບບຄົບຊຸດແລະການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດລະດັບນ້ໍາລະດັບສອງທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງປະສິດທິຜົນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ atomization ແລະ humidification ຂອງອຸປະກອນ.
View as