ການວາງສະແດງ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ Carton Fair, HK Electric Fair ທຸກໆປີ.

ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຫລາຍກວ່າ 40 ປະເທດແລະໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ.