Solar Powered Lights

ພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະການອອກແບບຂອງເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ, ຊຸມຊົນທຸລະກິດແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສວນສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແລະຕົວເມືອງ. ມັນຍັງສາມາດປ່ຽນແປງລະບົບການເຮັດໃຫ້ມີແສງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດໃຫ້ມີແສງແດດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.
View as