ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ

ໃນເດືອນນີ້, ທີມງານຂາຍຂອງພວກເຮົາມີຫຼາຍຄໍາສັ່ງ. ແລະທຸກໆຄົນມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ.

2018-05-29


ໃນເດືອນນີ້, ທີມງານຂາຍຂອງພວກເຮົາມີຫຼາຍຄໍາສັ່ງ. ແລະທຸກໆຄົນມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ.


ຂໍໃຫ້ຫວັງວ່າຈະຫາເດືອນມິຖຸນາ. ສູ້ກັນ!