FAQ

ທ່ານສະຫນອງຕົວຢ່າງແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍ?

2018-05-17
ລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ, ຕາມປົກກະຕິ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມແລະສົ່ງອອກໂດຍການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ. ແຕ່, ສໍາລັບບັນດາເອກະສານສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງທ່ານຕົວຢ່າງຟຣີ, ແຕ່ວ່າທ່ານຄວນຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສົ່ງ.