ຂ່າວບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຈັດແຈງການກວດຮ່າງກາຍຂອງພະນັກງານ.

2018-04-04

ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ, ພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 1 ປີໃນ Landsign ກຳ ລັງເຮັດການກວດຮ່າງກາຍ.